?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 塑料周转箱的正确使用和维护方?- 新乡市三川塑业有限公?/title> <meta name="Keywords" content=""> <link type="text/css" href="/template/NEST70001/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/NEST70001/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/NEST70001/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/NEST70001/js/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="topNav"> <div class="topNavSe"> <a>新乡市三川塑业有限公司为您免费提?a href="http://www.p0ri0gk.cn">九脚塑料托盘</a>?a href="/supply/">医疗垃圾?/a>?a href="/news/">物流周转?/a>等相关信息发布和资讯,敬请关注! </a> <div class="search"> <script type="text/JavaScript"> function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "站外") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } } </script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="请输入关键词搜索" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/NEST70001/images/search_button.jpg" class="search_button"> </Form> </div> </div> </div> <div class="topCen"> <div class="fl logo"><img src="/uploads/logo/20181013100439.jpg" alt="新乡市三川塑业有限公? /></div> <div class="fr topCenR"> <div class="tel clearfix"> <h2 class="fl mt5"><img src="/template/NEST70001/images/tel.jpg" alt="咨询热线"/></h2> <h3 class="fl ml5"> <p class="fs14 font_w col_6">免费咨询热线</p> <p class="fs24 font_a col_d8 fb">13273728856 / 15237311626</p> </h3> </div> </div> </div> <div class="menu font_w fs16 mt10"> <div class="wfixed"> <ul> <li><a href="http://www.p0ri0gk.cn/" class="cur" title="网站首页" rel="nofollow">网站首页</a></li> <li><a href="http://www.p0ri0gk.cn/about/" title="公司概况" rel="nofollow">公司概况</a></li> <li><a href="http://www.p0ri0gk.cn/news/" title="新闻资讯" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li><a href="http://www.p0ri0gk.cn/supply/" title="产品中心" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li><a href="http://www.p0ri0gk.cn/about/about2.html" rel="nofollow" title="成功案例">成功案例</a></li> <li><a href="http://www.p0ri0gk.cn/about/about3.html" rel="nofollow" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a href="http://www.p0ri0gk.cn/about/about5.html" rel="nofollow" title="视频中心">视频中心</a></li> <li><a href="http://www.p0ri0gk.cn/about/about4.html" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="banner" id="flashs"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); picarr[1] = "/uploads/link/20180720112300.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180720112307.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180720112314.jpg"; for (i=1;i<=3;i++) { if(picarr[i]!="") { var j=i-1; document.write ('<div class="bgitem" style="background-image:url('+picarr[i]+');" id="flashbg'+ j + '"></div>'); }} </script> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=400; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20180720112300.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180720112307.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180720112314.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台图片 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="main clearfix wfixed"> <div class="fl insLeft font_w"> <div class="asidePro insAside mt30"> <div class="tit tac pr"> <span class="fs22 font_w">产品中心</span> <p class="fs16 font_a">PRODUCT CENTER</p> </div> <dl class="fs14 tac mt15"> <dt><a href="http://www.p0ri0gk.cn/jjwl/" title="九脚网格">九脚网格</a></dt> <dt><a href="http://www.p0ri0gk.cn/jjpb/" title="九脚平板">九脚平板</a></dt> <dt><a href="http://www.p0ri0gk.cn/czwl/" title="川字网格">川字网格</a></dt> <dt><a href="http://www.p0ri0gk.cn/czpb/" title="川字平板">川字平板</a></dt> <dt><a href="http://www.p0ri0gk.cn/tzwl/" title="田字网格">田字网格</a></dt> <dt><a href="http://www.p0ri0gk.cn/csjl/" title="吹塑系列">吹塑系列</a></dt> <dt><a href="http://www.p0ri0gk.cn/hjjl/" title="焊接系列">焊接系列</a></dt> <dt><a href="http://www.p0ri0gk.cn/smwg/" title="双面网格">双面网格</a></dt> <dt><a href="http://www.p0ri0gk.cn/kbxjl/" title="卡板箱系?>卡板箱系?/a></dt> <dt><a href="http://www.p0ri0gk.cn/slljt/" title="塑料垃圾?>塑料垃圾?/a></dt> <dt><a href="http://www.p0ri0gk.cn/slzzkjl/" title="塑料周转筐系?>塑料周转筐系?/a></dt> <dt><a href="http://www.p0ri0gk.cn/slzzxjl/" title="塑料周转箱系?>塑料周转箱系?/a></dt> <dt><a href="http://www.p0ri0gk.cn/wlzzxhpeuxjl/" title="物流周转箱、HP、EU箱系?>物流周转箱、HP、EU箱系?/a></dt> <dt><a href="http://www.p0ri0gk.cn/slsxjl/" title="塑料水箱系列">塑料水箱系列</a></dt> <dt><a href="http://www.p0ri0gk.cn/slljhjl/" title="塑料零件盒系?>塑料零件盒系?/a></dt> <dt><a href="http://www.p0ri0gk.cn/slzzxgzjl/" title="塑料周转箱盖子系?>塑料周转箱盖子系?/a></dt> <dt><a href="http://www.p0ri0gk.cn/fcjl/" title="防潮系列">防潮系列</a></dt> <dt><a href="http://www.p0ri0gk.cn/slhfc/" title="塑料化粪?>塑料化粪?/a></dt> </dl> </div> <div class="asideCotact insAside mt30"> <div class="tit tac pr"> <span class="fs22 font_w">联系我们</span> <p class="fs16 font_a">CONTACT US</p> </div> <ul class="fs14 mt15"> <li>新乡市三川塑业有限公?/li> <li>总经理热线:杨经?/li> <li>手机?3273728856</li> <li>手机?5237311626</li> <li>电话?373-2037066</li> <li>传真?373-2037066</li> <li>邮箱?a rel="nofollow" href="mailto:xxsanchuan@163.com" rel="nofollow" title="xxsanchuan@163.com">xxsanchuan@163.com</a></li> <li>网址?a rel="nofollow" href="http://www.p0ri0gk.cn" rel="nofollow" title="www.p0ri0gk.cn">www.p0ri0gk.cn</a></li> <li>地址:河南省新乡市卫滨区</li> </ul> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">新闻详情</span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容</b> </div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <h1 class="tac fs20">塑料周转箱的正确使用和维护方?/h1> <h3 class="tac"><span>来源?a href='http://www.p0ri0gk.cn/news/239.html'>http://www.p0ri0gk.cn/news/239.html</a></span><span>发布时间?020-07-23</span></h3> <div class="con mt10 fs14"> <p>       <a href="http://www.p0ri0gk.cn/supply/19.html" target="_blank">塑料周转?/a>在物流,仓储等行业使用广泛,并起到了重要作用;采用正确合理的方法使用塑料周转箱不但可以发挥良好的作用,还能延长产品的使用时间,降低了采购成本。我们在使用时都有哪些事项需要注意的呢?<br /> <span>       </span>1、般来说,不含阻燃剂的塑料周转箱是易燃的,应远离明火?br /> <span>       </span>2、小心搬运塑料周转箱,避免着陆时受力不均和损坏?br /> <p> <span>       </span>3、货物放置在塑料周转箱时,须将货物均匀地放置,工作箱底部,以免直接压在工作箱底部,否则塑料工作箱会因受力不均而倾斜或损坏甚至损坏塑料周转箱的货物?</p> <p style="text-align:center;"> <img style="max-width:100%;" src="/uploads/image/20200723/20200723162115_4062.jpg" alt="塑料周转? width="400" height="326" title="塑料周转? align="" /> </p> <span>       </span>4、支撑塑料周转箱时,应考虑其尺寸是否适合,并避免因尺寸或放置不当而造成的侧面倾斜或倾倒?br /> <span>       </span>5、堆码使用时应考虑自身塑料周转箱的承重,堆码高度应进行限制?br /> <span>       </span>6、避免在强光强紫外线下照射。从而避免老化,降低韧性和强度,加速缩短寿命?br /> <span>       </span>大家在使用塑料周转箱时,多加注意以上几方面事项,不仅能够保证塑料周转箱的使用效果,也能延长使用时间?br /></p> </div> <div class="newArtiNext mt10"><div>上一?<a href="240.html">如何预防环卫塑料垃圾桶刮?/a></div> <div>下一?<a href="238.html">批发购买塑料托盘的注意事?/a></div> </div> <div class="tag">相关标签?a href='/key.aspx?k=%e5%a1%91%e6%96%99%e5%91%a8%e8%bd%ac%e7%ae%b1'>塑料周转?/a>,</div> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关新闻</span> </div> <div class="artiNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li><a href="http://www.p0ri0gk.cn/news/239.html" rel="nofollow" >塑料周转箱的正确使用和维护方?/a><span>2020-07-23</span></li> <li><a href="http://www.p0ri0gk.cn/news/232.html" rel="nofollow" >塑料周转箱的硬度和价格有哪些关系</a><span>2020-06-30</span></li> <li><a href="http://www.p0ri0gk.cn/news/229.html" rel="nofollow" >食品使用塑料周转箱的挑选需要注意哪些内?/a><span>2020-06-11</span></li> <li><a href="http://www.p0ri0gk.cn/news/211.html" rel="nofollow" >塑料周转箱的厚度和质量有直接关系吗?</a><span>2020-04-13</span></li> </ul> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关产品</span> </div> <div class="insPro clearfix tac pt10"> <div class="insProLi"> <h3><a href="http://www.p0ri0gk.cn/supply/72.html" title="加厚塑料周转" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32592/201908021653531513259252520.jpg?path=www.p0ri0gk.cn/uploads/cp/201908021653531513259252520.jpg" width="235" height="179" /></a></h3> <p><a href="http://www.p0ri0gk.cn/supply/72.html" title="加厚塑料周转" rel="nofollow">加厚塑料周转</a></p> </div> <div class="insProLi"> <h3><a href="http://www.p0ri0gk.cn/supply/19.html" title="塑料周转? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32592/201805171508599223259284054.jpg?path=www.p0ri0gk.cn/uploads/cp/201805171508599223259284054.jpg" width="235" height="179" /></a></h3> <p><a href="http://www.p0ri0gk.cn/supply/19.html" title="塑料周转? rel="nofollow">塑料周转?/a></p> </div> </div> </div> </div> <div class="foot font_w "> <div class="ftNav"> <div class="wfixed clearfix fs14"> <ul> <li><a href="http://www.p0ri0gk.cn/" class="cur" title="网站首页" rel="nofollow">网站首页</a></li> <li><a href="http://www.p0ri0gk.cn/about/" title="公司概况" rel="nofollow">公司概况</a></li> <li><a href="http://www.p0ri0gk.cn/news/" title="新闻资讯" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li><a href="http://www.p0ri0gk.cn/supply/" title="产品中心" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li><a href="http://www.p0ri0gk.cn/about/about2.html" rel="nofollow" title="成功案例">成功案例</a></li> <li><a href="http://www.p0ri0gk.cn/about/about3.html" rel="nofollow" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a href="http://www.p0ri0gk.cn/about/about5.html" rel="nofollow" title="视频中心">视频中心</a></li> <li><a href="http://www.p0ri0gk.cn/about/about4.html" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ftCon clearfix wfixed"> <div class="ftLogo fl"><img src="/template/NEST70001/images/ftLogo.png" /></div> <div class="bottom fl"> <p>Copyright© www.p0ri0gk.cn(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" rel="nofollow" target="_parent">复制链接</a>)Powered by <a title="企业系统" rel="nofollow" target="_blank">筑巢</a> <a href="http://#baidu.com/web/welcome/ico?s=8be8acccd2bf3b262e777c8fb3af59dc" rel="nofollow">百度统计</a> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?42a5f72448402e828eedb469b5f97b79"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <a href="/weibo/" target="_blank" rel="nofollow">企业微博</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a href="/sitemap.html">网站地图</a> </p> <p>:塑料周转箱厂家哪家好?环卫塑料垃圾桶供应订做多少钱?塑料托盘厂家怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供环卫塑料垃圾桶、塑料托盘厂家、九脚塑料托盘、加厚周转箱、川字塑料托盘等品质优良的产品及报价,塑料周转箱厂家欢迎来电生产定制?/p> <div style="width:500px;display:inline-block;"> <div class="cnzz fl"></div> <div style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-03-14/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1273381903'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1273381903%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <script type="text/javascript" src="https://www.ecnet.org.cn/CertificateAuthority/Certificate/Reference?code=ECA3817628481&iconType=1"></script> </div> </div> <p>热门城市推广: <b class="ml15"> <a href="/shandong.html" title="山东" target="_blank" >山东</a> <a href="/hena.html" title="河南" target="_blank" >河南</a> <a href="/zhengzhou.html" title="郑州" target="_blank" >郑州</a> <a href="/shanxi.html" title="山西" target="_blank" >山西</a> <a href="/shanxi2.html" title="陕西" target="_blank" >陕西</a> <a href="/hebei.html" title="河北" target="_blank" >河北</a></b></p> <p>备案号:<a target="_blank" rel="nofollow">豫ICP?6039181?2</a></p> </div> <div class="ftEwm tac fr"> <img src="/template/NEST70001/images/ewm.jpg" width="100" height="100" /> <p>手机网站二维?/p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script src="/template/NEST70001/js/select.js"></script> <script> $(function(){ $(".asidePro dt a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(".asidePro dt a").removeClass('cur'); $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".ftNav li a").hover(function(){ $(".ftNav li a").removeClass("ftCur"); $(this).addClass("ftCur"); }); $(".ftNav li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('ftCur'); return false; } }); $(".insPro .insProLi").hover(function(){ $(this).find("h2 img").stop().animate({"width":"255px","height":"199px","left":"-10px","top":"-10px"},500); $(this).find("h3 a").addClass("cur"); },function(){ $(this).find("h2 img").stop().animate({"width":"235px","height":"179px","left":"0px","top":"0px"},500); $(this).find("h3 a").removeClass("cur"); }); }) </script> <div style="position:fixed; left:0px; top:12%; z-index:999;"><a target="_blank"><img src="/template/NEST70001/images/wxewm.jpg"/></a></div> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/NEST70001/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <script type="text/javascript" src="http://g.789001.net/public"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/32592/stat/"></script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="http://www.p0ri0gk.cn/">qqȺ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>